ซีพี ออลล์ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการ BIG BROTHER (Season 2)”

  >  ข่าวสาร เอสเอ็มอี   >   ซีพี ออลล์ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการ BIG BROTHER (Season 2)”

 

“โครงการ BIG BROTHER (Season2)” โครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ สานพลังประชารัฐ โดยมีความร่วมมือระหว่าง 14 องค์กร โดยซีพี ออลล์เป็นหนึ่งใน 14 องค์กรเพื่อช่วยให้ SMEs มีธุรกิจที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เช่นการผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมยังได้สิทธิประโยชน์ที่จะเอื้อธุรกิจของตนอีกมายมาย ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ BB50-Season 2 สามารถสมัครได้เลยที่ Link >>  https://goo.gl/7r3FfU