สุริพร เยาว์แสง

  >  สุริพร เยาว์แสง

ใครจะเชื่อว่า จากพนักงานตัวเล็กๆ คนหนึ่งในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะสามารถเติบโตสร้างอนาคต จนกลายมาเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นถึง 2 สาขาในบ้านเกิดของเธอเองที่ จ.ตรัง สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เติบโตมา
สุริพร เยาว์แสง หรือพี่หญิง ผู้ร่วมทำธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาถนนควนหาญ และสาขาควนหาญ 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง บอกเล่าเส้นทางต่อสู้ของเธอ อย่างน่าสนใจ