การเป็น Store Business Partner

  >  การเป็น Store Business Partner

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้

มีบุคคลค้ำประกัน

เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้

มีบุคคลค้ำประกัน

มีความพร้อมด้านการลงทุน

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

มีความพร้อมด้านการลงทุน

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร

รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร

มีเวลาบริหารร้าน

สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

มีเวลาบริหารร้าน

สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
  4. ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของร้าน Store business partner

เข้าฟังการสัมนาการลงทุน

เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน

เริ่มบริหารจัดการร้าน Store business partner

การเข้าร่วมลงทุน

* *ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner โดยธนาคาร

  • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 1 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 2 วงเงินกู้ ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

 

ระยะเวลาการทำสัญญา

  • Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
  • Type 2: ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขติดต่อ

02-826-7800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขติดต่อ

02-826-7800