Job Opportunity

Education Opportunity

Good Quality of Life Opportunity

Good stories

that we want to tell more.

News Update

ซีพี ออลล์ ร่วมสร้างห้องความดันลบ เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ รับมอบห้องความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซีพี ร้อยรียงใจสู้ภัยโควิด-19  จากบมจ.ซีพี ออลล์ โดยมี นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมงาน ปัจจุบันห้องความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดนี้ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 และมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น มากกว่า 40 ราย ตั้งแต่ปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ วัด ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 […]

21/10/2021

PIM ติด Top 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจาก Top scores ของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (Bachelor Graduation Rate) , อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย และได้ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินโดดเด่น 4 ด้าน ภายใต้มาตรฐาน […]

21/10/2021

ครบรอบ 25 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ พนักงาน ชุมชนและสังคม

25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งเป็นเสมือนสะพานบุญ สร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมืองและคนรุ่นใหม่ ได้มีธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวในโอกาสครบรอบ 25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯว่า ทางเซเว่น อีเลฟเว่น เชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่องที่ดี และเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ตาย และสามารถจรรโลงจิตใจของชาวพุทธหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ชาวพุทธ เมื่อได้รับฟังคำสอน ได้รับฟังพระธรรมจะรู้สึกดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาถ่มเข้ามาอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธรรมะจะนำพาให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยทางเซเว่น อีเลฟเว่น จะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทุกเที่ยงวันศุกร์สามารถชมไลฟ์สดผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL นอกเหนือจากนั้นยังติดตามได้ผ่านรายการพุทธปัญญาภิรมย์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00-07.30 น. นายยุทธศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในโอกาสครบรอบโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น […]

19/10/2021