ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน คุณครูจำนวน 8 คน  พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และมีคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมกับมี School Partner โครงการคอนเน็กซ์อีดีของบริษัทในกลุ่มซีพีออลล์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย การฝึกอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์และแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ […]

20/03/2024

“ซีพี ออลล์” มอบสื่อการเรียนรู้หนังสือไวยากรณ์เขมรเบื้องต้น​แก่ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือพร้อมมอบหนังสือไวยากรณ์เขมรเบื้องต้น​ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้ทางภาษาแก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ​ ได้แก่ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.วลีรัตน์ มันทุราช อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร​

20/03/2024

“ซีพี ออลล์” ร่วมกับ“บก.ตชด.​ภาค​ 2” พัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม​ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ​ ประชุมหารือโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม​ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​   สำหรับบทบาทของ “ตำรวจตระเวนชายแดน” นอกจากทำหน้าที่ด้านความมั่นคงตามชายแดนและป้องปราบอาชญากรรมแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ คือ “หน้าที่เป็นครู” ให้แก่เด็ก เยาวชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “โรงเรียน ตชด. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนร่วมพัฒนาสนับสนุนเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง ให้มีโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบัน ศปก.ตชด.ภาค 2 (ภาคอีสาน) มีโรงเรียนในความดูแล จำนวน 53 โรงเรียน   โดยซีพี ออลล์ มีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่า […]

18/03/2024

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จัดโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3

ซีพี ออลล์ ร่วมกับคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เดินหน้าจัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 32 คน คุณครูจำนวน 14 คน บุคลากรจำนวน 5 คน พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์และแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 4 ฐาน […]

08/03/2024

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จัดโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3

ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3” ร่วมกับคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 63 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 40 คน และคุณครูจำนวน 13 คน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองจำนวน 10 คน พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์และแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 4 […]

06/03/2024

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3 แก่เยาวชน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน สามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน และคุณครูจำนวน 16 คน พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ  ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟสายพันธุ์ต่าง ๆ และแนะนำอุปกรณ์ของเครื่องชงกาแฟ โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ […]

04/03/2024

ศูนย์กระจายสินค้า eXta ส่งมอบพัสดุ สิ่งของอุปโภค บริโภค ในโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์กระจายสินค้า eXta โดยคุณสายันต์ ชูรัตนา ผู้จัดการฝ่ายกระจายสินค้า (eXta) ทีมCSR เป็นตัวแทนส่งมอบพัสดุ สิ่งของอุปโภค บริโภค รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น เพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค จากการบริจาคของลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป

29/02/2024

ซีพี ออลล์ ส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้โรงเรียนบ้านช่องหลาด จังหวัดพังงา

23 กุมภาพันธ์ 2567 คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน ร่วมส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านช่องหลาด จังหวัดพังงา ในโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น จากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ และโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น โดยนำเงินบริจาคจากแสตมป์ของลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ มารีโนเวทห้องน้ำเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ด้วยบริบทของโรงเรียนบ้านช่องหลาด มีที่ตั้งอยู่บนเกาะและเป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรม การส่งมอบห้องน้ำใหม่ครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบาย ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย สำหรับห้องน้ำใหม่ที่โรงเรียนบ้านช่องหลาด ซีพี ออลล์ ได้ปรับปรุงห้องน้ำรวมจำนวน 6 ห้อง โดย ผอ.นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น นำเงินบริจาคมาดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้และดวกต่อการใช้งานมากขึ้นเนื่องจากเดิมพื้นห้องน้ำมีความลาดเอียงและขรุขระ ส่งผลนักเรียนในระดับชั้นเด็กเล็กใช้ไม่สะดวก […]

29/02/2024

เงินจากแสตมป์เซเว่นฯ ช่วยสร้างสุขให้ครูนักเรียน นำไปปรับปรุงห้องน้ำแก่โรงเรียนห่างไกลเพิ่มพลังใจในการเรียนการสอน  

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นได้ริเริ่มให้มี “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) ขึ้น ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “ห้องน้ำ” ในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของมนุษย์  โดยยูเอ็นเน้นย้ำว่า “น้ำสะอาด ห้องน้ำที่เหมาะสม และสุขอนามัยที่ดี ควรเป็นเรื่องปกติของทุกคน” อย่างไรก็ตาม ประชากรโลกราว 3.6 พันล้านคน ยังคงต้องเผชิญกับห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก  ประเทศไทยเองโดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท ห้องน้ำมักไม่เป็นตัวเลือกแรกที่ได้รับการพัฒนา ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่อาคารเรียน สนามเด็กเล่น หรืออุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทว่าห้องน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเด็กนักเรียนและครู เพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องใช้ทุกวัน ซึ่งหากห้องปลดทุกข์นี้ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถปลดทุกข์ให้ผู้ใช้ได้ ยังนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ที่จะกระทบต่อการศึกษาหาความรู้ของเยาวชนของชาติ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขให้ทั้งเด็ก และครูผู้สอน […]

18/02/2024

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save