เซเว่น อีเลฟเว่นส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

เซเว่น อีเลฟเว่นเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ล่าสุดได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) โดย คุณสุมาลี มัธยม ผู้จัดการฝ่าย บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงานและพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี ในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล หรือศูนย์เมอร์ซี่ โดยมี คุณบุญเยี่ยม เหรียญทอง ผู้จัดการฝ่ายการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งศูนย์เมอร์ซี่แห่งนี้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหา เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกทารุณกรรมจากครอบครัวที่ถูกทอดทิ้ง โดยของที่มอบในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

10/06/2021

เซเว่น อีเลฟเว่นสานต่อ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ สคบ. สู้ภัยโควิด-19

ซีพี ออลล์ขอเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ล่าสุด คุณณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี คุณธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมรับมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

10/06/2021

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 ถวายเครื่องอุปโภค บริโภค และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน โดยล่าสุด นายธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ น้อมถวายแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมี พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรน้อยและกรรมการด้านสาธารณะสงเคราะห์ ผู้รับมอบ สำหรับ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ปัจจุบันมอบไปแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ […]

31/05/2021

ร้านเซเว่นฯ ร่วมช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิต-19 เปิด 3,314 สาขาทั่วกทม. รับลงทะเบียนฉีดวัคซีน ดีเดย์วันแรก 27 พ.ค.นี้

ตามที่กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้คนไทย เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีอายุ 18-59 ปี และไม่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมาเป็นอันดับแรก ตามด้วยประโยชน์ของประชาชน และจึงคำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรท้ายสุด ด้วยการเตรียมพร้อม ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 3,314 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นจุดบริการให้ความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งพนักงานที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้ง 3,314 สาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทันทีที่ระบบเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ส่วนในวันต่อๆ ไปจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลผู้มาลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึง และไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าที่ร้าน  “เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน ตามวิสัยทัศน์เราให้ความสะดวกกับทุกชุมชน และถือว่าภารกิจครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เซเว่น อีเลฟเว่นจะได้ร่วมเคียงข้างชุมชนและสังคมให้ประเทศไทยได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงทุกคนที่เข้ามาที่ร้าน ทั้งผู้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 และลูกค้าที่มาใช้บริการตามปกติ ด้วยการกำชับให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย […]

26/05/2021

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และ กองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เขตยานาวา

                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก เซเว่น อีเลฟเว่นจึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล วัด หรือกลุ่มเปราะบาง โดยล่าสุดได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และ กองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา                   โดย คุณกรองทอง โชติช่วง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ในพื้นที่ ได้ร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แอลกอฮอล์ทำความสะอาด รวมถึงของใช้จำเป็นให้กับ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมี คุณอารีย์ อาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพลเมืองอาสา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือ มอส. เป็นองค์กรเพื่อสังคม ที่ให้คุณค่าต่อกระบวนการเรียนรู้ และหวังว่าจะมีส่วนในการช่วยปลุก “จิตสำนึกอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นจิตสำนึกแห่งการรับและแบ่งปันด้วยหัวใจ โดยทำหน้าที่ผ่านงานหลากรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม […]

25/05/2021

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน โดยล่าสุด นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ร่วมกันส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม […]

24/05/2021

เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.มงกุฎวัฒนะ ,รพ.จุฬาภรณ์ และศาลเยาวชน จ.นนทบุรี ต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าดูแลพี่น้องชาวไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด  คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยมี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี  นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวน 500 แกลลอน ให้กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี โดยมี […]

21/05/2021

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หนุนรพ.สนามกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ รวมกว่า 88 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อตลอดเวลา ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมกว่า 50 แห่งใน 18 จังหวัด รวมมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ตรวจพบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์ จึงเร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” และโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดมแผนส่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกับการสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน โดย ซีพี ออลล์ ได้จัดเตรียมงบประมาณกว่า 88 ล้านบาท […]

20/05/2021

เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับศาลเยาวชนฯ จ.นนทบุรี สู้ภัยโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าดูแลพี่น้องชาวไทยฝ่าวิกฤต โควิด-19 ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวน 500 แกลลอนให้กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอดิศักดิ์ กิจสดใส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ต่อไป ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์ พยาบาล พี่น้อง ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

18/05/2021