เซเว่นฯ เดินหน้าส่งมอบอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยและกู้ชีพ ในโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero”  

อุบัติเหตุ ภัยภิบัติ เพลิงไหม้ เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ความพร้อมปฎิบัติหน้าที่ของพวกเขาเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในความสำเร็จ หรือในความผิดพลาดนั้นย่อม หมายถึง “ชีวิต” เราทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า “อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย” หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยไม่คำนึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเป็นผู้ซึ่งยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ การออกไปปฎิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง ไม่เพียงแต่มีใจที่พร้อม ร่างกายที่พร้อมตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงแล้ว ความพร้อมของอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความปลอดภัยก่อนก้าวออกไปเผชิญกับเหตุย่อมเป็นสิ่งสำคัญ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทและไม่ควรมองข้าม เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดตั้งโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยและกู้ชีพให้หน่วยงานต่างๆรวมกว่า 15 หน่วยงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับประชาชนในสังคม โครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” มีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยกระดับให้แต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ […]

20/06/2022

จิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับชุมชนเกาะพะงันและองค์กรท้องถิ่น เตรียมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว รับวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก

“เกาะพะงัน” ถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะหาดริ้นซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน Full Moon Party ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง ที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งกำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้ นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกาะพะงันเป็นหนึ่งในเกาะที่ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย การจัดกิจกรรม “รักษ์พะงัน 24 ชม.” จึงเป็นส่วนหนี่งที่จะทำให้โครงการนี้ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากหลายองค์กรในพื้นที่แห่งนี้ กว่า 300 ชีวิตมาช่วยกันเก็บขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ กว่า 10 องค์กรท้องถิ่นที่มาร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ได้แก่ อำเภอเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลบ้านใต้ สถานีตำรวจเกาะพะงัน มูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน กำนัน หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,7 ตำบลเกาะพะงัน กลุ่มดอกไม้ทะเลเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ประมงอำเภอเกาะพะงัน สำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะพะงัน ตัวแทนครูนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และภาคประชาสังคม ผนึกกำลังกับ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ […]

06/06/2022

“ซีพี ออลล์” รวมพลังทำดีเพื่อสังคม หนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ รวมพลังทำดีเพื่อสังคม สนับสนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำคณะจิตอาสา จิตสาธารณะและศิษยานุศิษย์ ปลูกต้นไม้มงคลและร่วมกันปลูกต้นยางนาจำนวน 1,000 ต้น ภายใต้ โครงการ “ปลูกป่า-ปลูกธรรม” ณ สุชาดาสิกขาลัย คลอง 14 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ภายในงาน ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ ร่วมเสริมกำลังกว่า 50 คน เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยลงพื้นที่ปลูกต้นไม้มงคลและต้นยางนา ร่วมกับศิษยานุศิษย์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ตอกย้ำถึงนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (7 Go Green) สำหรับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ วางเป้าทำหน้าที่ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ ในด้านอาสาสมัครและการทำกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

06/06/2022

เซเว่น อีเลฟเว่นขอ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” มอบอุปกรณ์จำเป็น สนับสนุนการทำงานหน่วยกู้ภัย-กู้ชีพ

เซเว่น อีเลฟเว่นขอเดินหน้าเคียงข้างชุมชน สังคมต่อเนื่อง และครั้งนี้กับการเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดตั้งโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยและกู้ชีพให้หน่วยงานที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ  โดยจัดตั้ง “โครงการส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ชีพ ประกอบด้วย หมวกดับเพลิงนอกอาคาร ฮูดกันไฟในอาคาร เสื้อคลุมดับเพลิงนอกอาคาร ถุงมือดับเพลิงนอกอาคาร รองเท้าดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง รวมถึงหมวกกู้ภัย ชุดกู้ภัย กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 750,000 บาท ให้แก่หน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ 15 หน่วยงาน เพื่อนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้อาสาสมัครใช้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป “โครงการส่งกำลังใจให้ My Hero” มีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยกระดับให้แต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”  หน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพที่มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยดินแดง หน่วยบรรเทาดอกไม้ หน่วยฐานดับเพลิงตรอกโรงหมู หน่วย ใต้ 20-00 หน่วยฐานเพชรบุรี 20 หน่วยทีมงานวัดมะกอก […]

03/06/2022

สพฉ. สร้างช่องทางเพื่อการเข้าถึงของผู้ป่วยฉุกเฉินในโครงการ AED เพื่อชุมชน พร้อมติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven

เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการจัดหาเครื่อง AED เพื่อชุมชน” ร่วมกับ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม รองประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์, นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   การลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยการใช้เครื่อง AED ได้ทันท่วงที รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินให้กับประชาชนที่เกิดภาวะฉุกเฉิน โดยพนักงานของเซเว่นฯ ที่ผ่านการอบรมการทำ CPR สามารถให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยหวังว่าจะลดการสูญเสียชีวิตจากภัยเงียบที่หลายคนอาจมองข้ามไป โดยจากสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ที่เสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีจำนวนใกล้เคียงกับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน อาจสามารถช่วยให้ฟื้นคืนชีพได้ด้วยการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่อง AED ซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามวิธีการ […]

17/05/2022

ซีพี ออลล์ ยกทัพพันธมิตรขยายเครือข่าย “ต้นกล้าไร้ถัง” โรงเรียนในภาคอีสาน

ซีพี ออลล์ยกทัพพันธมิตรขยายเครือข่ายร.ร.‘ต้นกล้าไร้ถัง’ 245 โรงเรียนในภาคอีสาน หนึ่งในโครงการที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) มาอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จของการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน ผ่านโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการยกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยการสนับสนุนของซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำทัพพันธมิตรวิทยากรด้านการจัดการขยะ ร่วมมอบองค์ความรู้สู่การขยายเครือข่ายในพื้นที่ภาคอีสานผ่านการจัดงานสัมมนาแบบคู่ขนาน (Hybrid) “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดต้นกล้าไร้ถัง ประจำปี 2565” ให้กับ 245 โรงเรียน สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2  เขต 3 (โรงเรียนระดับประถม/ขยายโอกาส) สังกัดสมพ.กาฬสินธุ์ (โรงเรียนระดับมัธยม) และสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 4   นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขยะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตของทุกคน แต่ปัญหาขยะกลับเป็นสิ่งที่กำลังถูกมองข้าม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ซีพี ออลล์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ขยายผลแนวคิด “ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก มาเป็นต้นแบบในการบ่มเพาะเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยถ่ายทอดแนวคิดให้นักเรียนมองว่าขยะเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งยังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชนในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลวัสดุกับโรงเรียนในภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะเหลือทิ้งในโรงเรียนและชุมชน […]

03/05/2022

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 6

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส” ต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสนสาย1 (หาดวอนนภา) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการมี คุณมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ และคุณรสกร ประกอบสุข  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกันเป็นประธานเปิด พร้อมทั้ง คุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี

19/04/2022

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” รพ. เกาะกูด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับองค์กร หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายแพทย์วิสัยทัศน์ รัตนวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย, ชุดตรวจ ATK และ ยาฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จาก นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเกาะกูด จ.ตราด ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยทุกคน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ “รีไซเคิล” เพื่อคัดแยกวัสดุ “รีไซเคิล”

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยพันธมิตรจาก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อําพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จํากัด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด ร่วมส่งมอบ “ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล” ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อต่อยอดโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ พร้อมกับเปิดให้บริการธนาคารขยะ ในการช่วยแยกขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สำหรับครั้งนี้ […]

28/03/2022