สจล. ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีคณาจารย์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องผลิตกราฟีนระดับโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ในอนาคต หลัง รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์พร้อมคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยจนค้นพบศักยภาพในการผลิตกราฟีนในไทย อันไปนำสู่การจัดตั้ง “โรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม” โรงงานขนาดเล็กนำร่องแห่งแรกในไทย ที่มีศักยภาพในการผลิตกราฟีนที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60-100 […]

29/11/2021

เคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” ประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 ซึ่งในปีนี้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยมี คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาส่งมอบนวัตกรรมการบริการ Offline To Online สะดวกจบครบที่เดียว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที พร้อมทั้งร่วมดูแลความผาสุกของสังคม และเติมเต็มความสุขของชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

26/11/2021

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดการแข่งขันสานความสัมพันธ์พนักงาน “ซีพีเอฟ – พีซีจี” พัฒนาบุคลากรผ่านการเล่นหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมศึกลุยไถ ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพีเอฟ) และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด  (พีซีจี) มุ่งหวังให้กีฬาหมากล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ ฝึกสมาธิ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการแข่งขันและยังมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักหมากล้อมระดับประเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาหมากล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย , นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, นายณัฐกฤช ศิวะศรี ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารกิจการต่างประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมศึกลุยไถระหว่าง ซีพีเอฟและพีซีจี  จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – […]

24/11/2021

สสว.-กสอ. ผนึก “เซเว่น อีเลฟเว่น” มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” เชิดชูศักยภาพเอสเอ็มอีเด่นยุค COVID-19

สสว.-กสอ. จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูศักยภาพเอสเอ็มอีไทย มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” มุ่งหวังสร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย เดินหน้าพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ “สร้างแบรนด์ SME ในยุค Next Normal” ตอกย้ำปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ผ่านภารกิจ “3 ให้ SME” นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่นร่วมกับ 2 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 […]

20/11/2021

“เบลลินี่” เบเกอรี่ เฮ้าส์ ฉลองครบรอบ 9 ปี เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสาขาที่ 101 จ.สกลนคร

Bellinee’s Bake & Brew (เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู) ร้านเบเกอรี่ เฮ้าส์ ระดับพรีเมียม ฉลองครบรอบ 9 ปี เตรียมเปิดร้านสาขาที่ 101 ณ จ.สกลนคร นำอัตลักษณ์สีครามผสมผสานเสน่ห์วัฒนธรรมภาคอีสาน สร้างความน่าสนใจต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง ควบคู่สร้างงานอาชีพ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเบลินี่ แบรค แอนด์ บรู กล่าวว่า เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู” (Bellinee’s Bake & Brew) เป็นร้านเบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมี่ยม ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ที่มีความโดดเด่นด้านเบเกอรี่อบสด เครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลายที่ผ่านการคิดค้นและสร้างสรรค์เมนูอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะครัวซองต์ที่ได้นำเข้าจากฝรั่งเศส แป้งบางกรอบ หอม ฉ่ำเนย สไตล์ต้นตำรับแท้ๆ ที่มีความแตกต่างและโดดเด่นในราคาที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ เบลลินี่ฯ ได้ส่งมอบประสบการณ์และสุนทรีภาพในการรับประทานเบเกอรี่และเครื่องดื่มระดับพรีเมียมให้กับพี่น้องชาวไทย ครบ […]

20/11/2021

พาณิชย์เดินหน้าจับมือ 7-Eleven เป็นครั้งแรก ร่วมขยายช่องทางจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตส้มออกสู่ตลาดและจะออกมากในช่วงปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม โดยจังหวัดในภาคเหนือที่เพาะปลูกส้มเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ และเชียงราย มีปริมาณผลผลิตรวมกว่า 150,000 ตัน โดยในเดือนพฤศจิกายนจะมีผลผลิตออกประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นปริมาณ 22,500 ตัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้กำหนด 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยหนึ่งในมาตรการหลัก คือ ขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดกลางตลาดสด ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ห้างท้องถิ่น สถานีให้บริการน้ำมัน และเร่งรับดูดซับผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดู เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก โดยในส่วนของสินค้าส้มนี้ กรมได้กำหนดแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลัก รับซื้อทั้งสิ้น 3,200 ตัน ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร ในปริมาณ 1,900 ตัน รถโมบาย 1,000 ตัน และร้านสะดวกซื้อ […]

16/11/2021

ซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นผู้นำอันดับ 1 ของโลก กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing – ติดดัชนีความยั่งยืน 5 ปีซ้อน

ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดย S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ประจำปี 2021 ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2017-2021) และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2018-2021) และยังเป็น ผู้นำอุตสาหกรรม (Industry Leader) ดังกล่าวอีกด้วย ถือเป็นสิ่งที่การันตีถึงการบริหารธุรกิจให้เติบโต ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าแห่งความยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1999 เป็นตัวชี้วัดที่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ และใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน เพื่อเลือกลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ […]

13/11/2021

ห้ามพลาด! เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดแคมเปญ 11.11 SHOPPING FESTIVAL โปรเด็ดที่ ALL Online โปรส่งฟรี พร้อมสินค้านาทีทอง!!

โอกาสดี 11 เดือน 11 เซเว่น อีเลฟเว่น คืนกำไร เอาใจลูกค้าทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่นพิเศษ 11.11 SHOPPING FESTIVAL รวมโปรเด็ดที่ ALL Online แจกโค้ดส่วนลด 11% พร้อมสินค้านาทีทอง 3 ช่วงเวลา แถมบริการส่งฟรี วันที่ 11-23 พ.ย. 2564 รายการแรก แจกโค้ดส่วนลดแบบจุกๆ 8-10% ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พ.ย. 2564 กรอกโค้ด 7DV40 ลด 40 บาทเมื่อช้อปขั้นต่ำ 500 บาท กรอกโค้ด 7DV80 ลด 80 บาทเมื่อช้อปขั้นต่ำ 800 บาท เฉพาะสินค้าร่วมรายการ โค้ดมีจำนวนจำกัด ถัดมาแจกโค้ดส่วนลด 11% เฉพาะวันที่ 11 พ.ย. […]

11/11/2021

ปิดศึก! หมากล้อมไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021 “สมาร์ท โกะ ออนไลน์” คว้าชัย รับถ้วยและเงินรางวัล 2 แสนบาท

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ พร้อมด้วยพันธมิตรกว่า 12 องค์กร  และ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021” (Thailand Go League 2021) การแข่งขันหมากล้อมในรูปแบบ “ลีก” ที่มีความเข้มข้นและสำคัญที่สุดของวงการหมากล้อม เป็นการแข่งขันที่รวมสุดยอดฝีมือนักหมากล้อมทั่วประเทศกว่า 200 คน จาก 12 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อความเข้มข้นให้กับการแข่งขันและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักหมากล้อมไทย การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021 ในปีนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ ได้เพิ่มกติกาใหม่ โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวแทนและจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันสอนหมากล้อม ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ประจำสถาบัน, ครูสอนหมากล้อม หรือ ลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมตัวกันเป็นทีมเพื่อร่วมการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬามีความผูกพันกันในทีมและมีส่วนร่วมกับทีม โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันสอนหมากล้อม […]

09/11/2021