ปลูกปัญญา (ตอนที่ 2) 26 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ปลูกปัญญา (ตอนที่ 2) 26 มิ.ย. 65

27/06/2022

ปลูกปัญญา (ตอนที่ 1) 25 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 25 มิ.ย. 2565 ปลูกปัญญา (ตอนที่ 1) 25 มิ.ย. 65

27/06/2022

มรณเวชธรรม (ตอนที่ 2) 19 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 19 มิ.ย. 2565 มรณเวชธรรม (ตอนที่ 2) 19 มิ.ย. 65

24/06/2022

มรณเวชธรรม (ตอนที่ 1) 18 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 18 มิ.ย. 2565 มรณเวชธรรม (ตอนที่ 1) 18 มิ.ย. 65

24/06/2022

ธรรมสัญจร วิสาขบูชา 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 2) 12 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 12 มิ.ย. 2565 ธรรมสัญจร วิสาขบูชา 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 2) 12 มิ.ย. 65

24/06/2022

ธรรมสัญจร วิสาขบูชา 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 1) 11 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 มิ.ย. 2565 ธรรมสัญจร วิสาขบูชา 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 1) 11 มิ.ย. 65

24/06/2022

พลังชีวิต (ตอนที่ 2) 5 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 มิ.ย. 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 2) 5 มิ.ย. 65

24/06/2022

พลังชีวิต (ตอนที่ 1) 4 มิ.ย. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 4 มิ.ย. 2565 พลังชีวิต (ตอนที่ 1) 4 มิ.ย. 65

24/06/2022

พิชิตความสุข (ตอนที่ 2) 29 พ.ค. 65

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 พ.ค. 2565 พิชิตความสุข (ตอนที่ 2) 29 พ.ค. 65

24/06/2022