ฝ่าทะเลทุกข์ (ตอนที่ 2) 23 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 23 พ.ค. 2564 ฝ่าทะเลทุกข์ (ตอนที่ 2) 23 พ.ค. 64

31/05/2021

ฝ่าทะเลทุกข์ (ตอนที่ 1) 22 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 พ.ค. 2564 ฝ่าทะเลทุกข์ (ตอนที่ 1) 22 พ.ค. 64

31/05/2021

รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน (ตอนที่ 2) 16 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 16 พ.ค. 2564 รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน (ตอนที่ 2) 16 พ.ค. 64

31/05/2021

รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน (ตอนที่ 1) 15 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 15 พ.ค. 2564 รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน (ตอนที่ 1) 15 พ.ค. 64

31/05/2021

พุทธะบุรี (ตอนที่ 2) 9 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 9 พ.ค. 2564 พุทธะบุรี (ตอนที่ 2) 9 พ.ค. 64

14/05/2021

พุทธะบุรี (ตอนที่ 1) 8 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 8 พ.ค. 2564 พุทธะบุรี (ตอนที่ 1) 8 พ.ค. 64

14/05/2021

เมื่อเจอปัญหา ปัญญาเท่านั้นที่ช่วยได้ (ตอนที่ 2) 2 พ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 2 พ.ค. 2564 เมื่อเจอปัญหา ปัญญาเท่านั้นที่ช่วยได้ (ตอนที่ 2) 2 พ.ค. 64

14/05/2021