พรปีใหม่ (ตอนที่ 2) 26 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 26 ธ.ค. 2564 พรปีใหม่ (ตอนที่ 2) 26 ธ.ค. 64

28/12/2021

พรปีใหม่ (ตอนที่ 1) 25 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 25 ธ.ค. 2564 พรปีใหม่ (ตอนที่ 1) 25 ธ.ค. 64

28/12/2021

การพัฒนาชีวิตด้วยพุทธธรรม (ตอนที่ 2) 19 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 19 ธ.ค. 2564 การพัฒนาชีวิตด้วยพุทธธรรม (ตอนที่ 2) 19 ธ.ค. 64

28/12/2021

การพัฒนาชีวิตด้วยพุทธธรรม (ตอนที่ 1) 18 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 18 ธ.ค. 2564 การพัฒนาชีวิตด้วยพุทธธรรม (ตอนที่ 1) 18 ธ.ค. 64

28/12/2021

ธรรมในใจ (ตอนที่ 2) 12 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 12 ธ.ค. 2564 ธรรมในใจ (ตอนที่ 2) 12 ธ.ค. 64

25/12/2021

ธรรมในใจ (ตอนที่ 1) 11 ธ.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 ธ.ค. 2564 ธรรมในใจ (ตอนที่ 1) 11 ธ.ค. 64

25/12/2021