จิตไกลทุกข์ สุขใกล้ตัว (ตอนที่ 2) 28 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 ก.พ.. 2564 จิตไกลทุกข์ สุขใกล้ตัว (ตอนที่ 2) 28 ก.พ. 64

03/03/2021

จิตไกลทุกข์ สุขใกล้ตัว (ตอนที่ 1) 27 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 27 ก.พ. 2564 จิตไกลทุกข์ สุขใกล้ตัว (ตอนที่ 1) 27 ก.พ. 64

03/03/2021

ชีวิตต้องพัฒนา ปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อ (ตอน 2) 21 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 ก.พ. 2564 ชีวิตต้องพัฒนา ปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อ (ตอน 2) 21 ก.พ. 64

03/03/2021

ชีวิตต้องพัฒนา ปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อ (ตอน 1) 20 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 20 ก.พ. 2564 ชีวิตต้องพัฒนา ปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อ (ตอน 1) 20 ก.พ. 64

03/03/2021

ธรรมดีปีใหม่ (ตอนที 2) 14 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 14 ก.พ. 2564 ธรรมดีปีใหม่ (ตอนที 2) 14 ก.พ. 64

03/03/2021

ธรรมดีปีใหม่ (ตอนที 1) 13 ก.พ. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 13 ก.พ. 2564 ธรรมดีปีใหม่ (ตอนที 1) 13 ก.พ. 64

03/03/2021