“ซีพี ออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 อายุ 7 ปี ที่ 3.80% ต่อปี พร้อมให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.นี้

“ซีพี ออลล์” (“บริษัทฯ”) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. นี้ ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร […]

29/07/2022

ซีพี ออลล์ คว้า 2 รางวัลจากเวที “BRAND FOOTPRINT AWARDS 2022”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้า 2 รางวัลจากเวทีประกาศผล Brand Footprint Awards 2022 ได้แก่ 7-Eleven Online ประเภทรางวัล Top Outstanding Retailer ในฐานะแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกซื้อเติบโตสูงที่สุดในปี 2021 เมื่อเทียบกันใน กลุ่ม E-Retailers โดยมีอัตราเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.457 ล้านครัวเรือนครั้ง (Consumer Reach Point: CPRs) โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าเข้าบ้านของครัวเรือนไทยตลอดปี 2021  ขณะเดียวกัน EZYGO (อีซี่โก) คว้ารางวัลในประเภท Top Outstanding Brand มียอดเติบโตสูงสุดในปี 2021 ของสินค้าใน กลุ่ม Frozen & Chilled Food โดยเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.84 ร้อยล้านครัวเรือนครั้ง (Consumer Reach Point: CPRs) โดยมี นายประพล สันติลินนท์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับมอบ Brand Footprint Awards 2022 จัดขึ้นโดย Kantar บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึก และที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยมีฐานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีข้อมูลเชิงลึกของตลาดท้องถิ่นกว่า 90 แห่งทั่วโลก โดยรางวัลที่ได้รับจากเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า […]

23/07/2022

ซีพี ออลล์ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) สถาบันการศึกษาในกลุ่มซีพี ออลล์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดสัมมนา “โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูต้นแบบ พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 69 สถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร้างโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) , นายวิเชียร เนียมน้อม อุปนายกสมาคมฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต […]

22/07/2022

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกติดกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2018-2022) ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers และยังคงรักษามาตรฐานมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสิ่งแวดล้อมที่ 4.1 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 1.3) ด้านสังคม 4.5 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 2.0) และด้านธรรมาภิบาล 5.0 คะแนน (ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.7) ทำให้มีคะแนน ESG เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.5 คะแนน  นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนในหัวข้อย่อยต่างๆ ของแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง Environmental Supply Chain ด้านสังคม เรื่อง Customer Responsibility และ Human Rights & Community และด้านธรรมาภิบาล เรื่อง Corporate Governance และ Anti-Corruption  นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ถือเป็นความภาคภูมิใจ และกำลังใจของทุกคนที่ซีพี ออลล์ และเป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นการต่อยอดยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร 15 เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals: SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 หลักการ […]

18/07/2022

เซเว่นฯ สัญจรนนทบุรี “แต่งแต้มเติมบุญ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “แต่งแต้มเติมบุญ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเข้าวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีร่วมกัน โดยพุทธปัญญาชมรม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ได้ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระเข้าวัดทำบุญและทำกิจกรรมจิตสาธารณะไปพร้อมกัน ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงทาสีกำแพง ณ วัดบางพูดใน ปากเกร็ด นนทบุรี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรมและประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนได้ร่วมทำบุญใหญ่ นอกจากการไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายผ้าป่า แล้วยังได้จัดให้มีการกวาดลานวัด ปรับภูมิทัศน์วัด และสนับสนุนอุปกรณ์ในการบูรณะทาสีกำแพงวัดไปพร้อมกัน ซึ่งก็เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง” “โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่ทางซีพี ออลล์ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 แล้ว ในช่วงโควิด 19 ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมฟังธรรมะสวดมนต์ผ่าน live สดไปพร้อมๆกับพนักงานเพื่อให้ทุกคนนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา […]

18/07/2022

“ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์” ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวกชนิภา ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการเขตพิเศษ บริษัท.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นเเละเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สุทัศน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละคนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีผู้อายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน 90,000 ราย ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนจะมี อสม.ผู้ดูแลประจำตัวอยู่ ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนแพมเพิส ของใช้ น้ำดื่มสะอาด มาในครั้งนี้ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีความลำบาก ทำให้ผู้ป่วยทุกท่านทราบซึ้งที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้ได้กระจายไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง, องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน, เทศบาลตำบลหนองจอก, เทศบาลตำบลท่ายาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยผ่านจิตสาธารณะ ซีพี […]

11/07/2022

“ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำซีพี ออลล์สู่โลกค้าปลีกยุคใหม่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนซีพี ออลล์ให้เติบโตต่อเนื่องและอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป นายยุทธศักดิ์ เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกในระดับแนวหน้าของประเทศ โดยเคยร่วมงานกับซีพี ออลล์ ในช่วงเริ่มทำงาน จากนั้นได้ร่วมงานกับบริษัทค้าปลีกชั้นนำอีกหลายแห่ง อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทูเอส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นายยุทธศักดิ์ ได้กลับมาร่วมงานกับซีพี ออลล์ อีกครั้งในช่วงปลายปี 2550 […]

11/07/2022

“ซีพี ออลล์” เตรียมออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อผ่าน TrueMoney Wallet คาดเสนอขายสิงหาคมนี้

“ซีพี ออลล์”(“บริษัทฯ”) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท  ครั้งที่ 1/2560 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ที่บริษัทฯ มีแผนจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม และประชาชนทั่วไป คาดว่าจะเสนอขายช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง   นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี ออลล์” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 […]

08/07/2022

เซเว่นฯ ให้ความสำคัญการขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมพนักงานส่งสินค้าเดลิเวอรี่ตามมาตรฐานกรมขนส่ง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยคณะทำงานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่ปลอดภัย อีกทั้งยังดำเนินการผลักดันหลักสูตรเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจร ป้าย หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน ซึ่งจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำให้สังคมโดยรวมปลอดภัยด้วยเช่นกัน เซเว่น อีเลฟเว่น มีนโยบายในการให้พนักงานที่ใช้รถในการเดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ รวมถึงพนักงานที่ต้องส่งสินค้าเดลิเวอรี่ทุกคน จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และต้องมีพ.ร.บ.ตามกฎหมาย พร้อมสามารถทำประกันภาคสมัครใจ ที่สำคัญจะต้องเสียภาษีถูกต้อง และต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้จัดโปรแกรมอบรมให้กับพนักงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพนักงานแล้ว ยังสามารถให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข

04/07/2022