สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่2) 24 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 24 พ.ค. 2563 สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่2) 24 พ.ค. 63

29/05/2020

สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่1) 23 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 23 พ.ค. 2563 สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่1) 23 พ.ค. 63

29/05/2020

ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่2) 10 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 10 พ.ค. 2563 ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่2) 10 พ.ค. 63

29/05/2020

ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่1) 9 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 9 พ.ค. 2563 ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่1) 9 พ.ค. 63

29/05/2020

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 26 เม.ย. 2563 เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63

08/05/2020