ซีพี ออลล์ น้อมถวายแอลกอฮอล์เจล-เครื่องวัดอุณหภูมิ-น้ำดื่ม ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

ซีพี ออลล์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ในวัด โดย ซีพี ออลล์ ได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ ก่อนหน้าได้ถวายให้กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดยานนาวา และครั้งนี้น้อมถวายให้กับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง”  ล่าสุดซีพี ออลล์ ได้ประสานความร่วมมือกับกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลล์เจล และน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ […]

30/04/2021

“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และจ.นครสวรรค์ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยในครั้งนี้เดินทางไปมอบที่ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และจ.นครสวรรค์ นางชิสา ครุฑหลวง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อนำไปส่งต่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ต่อไป นางนิชา สุพรรณพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม ผู้อานวยการศูนย์เดิมบางนางบวชมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรับมอบ […]

30/04/2021

ซีพี ออลล์ ชวนอุดหนุนสินค้าดี ช่วย SME ฝ่าภัยโควิด!

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ สานต่อนโยบายส่งเสริม SME ต่อเนื่อง คัดสรรสินค้า SME ดี มีคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ผ่านช่องทาง ALL Online ที่ 7-Eleven TH Application สร้างรายได้ให้ SME  สร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19              สินค้า SME มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งของกินของใช้ สินค้าท้องถิ่น สินค้าดีประจำจังหวัดต่าง ๆ ในราคาพิเศษ อาทิ ขนมขบเคี้ยว ผลไม้แปรรูป อาหาร หมอนขิด ของที่ระลึก เป็นต้น เลือกช้อปสบาย ๆ บนช่องทาง ALL Online ที่ 7-Eleven TH Application นอกจากจะได้สินค้าดีราคาถูกแล้ว ยังได้มีโอกาสทำบุญช่วย SME ให้เดินหน้าต่อไปได้อีกด้วย

29/04/2021

ซีพี ออลล์ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” น้อมถวายแอลกอฮอล์เจล-เครื่องวัดอุณหภูมิ-น้ำดื่ม ณ วัดยานนาวา

ซีพี ออลล์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ในวัด โดย ซีพี ออลล์ ได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถวายให้กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และครั้งนี้น้อมถวายให้กับวัดยานนาวา นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง” โดยครั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม รับถวาย จากนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี […]

29/04/2021

ซีพี เดินเครื่องสนับสนุน รพ.สนาม ในเครือทหารอากาศ ตามนโยบายประธานอาวุโสธนินท์ มอบเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และการสื่อสาร รับมือกับโควิดระลอกล่าสุด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปฏิบัติการเดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง ตามเจตนารมย์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ในการเตรียมงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามแก่โรงพยาบาลที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ โดย นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) และนางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ […]

28/04/2021

ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่ยาวชน Creative AI Camp by CP ALL

หลายปีที่ผ่านมาไต้หวัน ถือเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ไต้หวันมีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน AI หรือ AI Talent ปีละนับหมื่นคน มีนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการนำมาใช้เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงได้จับมือ Professor Che-Wei LIN ผู้นำการขับเคลื่อน AI Talent Incubation ของรัฐบาลไต้หวันและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง มาร่วมเป็นอีกหนึ่งวิทยากรและพันธมิตรจัดค่าย Creative AI Camp by CP ALL ปีที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดของประเทศชั้นนำด้าน AI ให้แก่เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. Prof Che-Wei LIN อาจารย์ประจำสาขา Biomedial Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน เล่าว่า การบูรณาการ AI เข้ากับศาสตร์และอุตสาหกรรมต่างๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยแนวโน้มจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ช่วยที่ทำงานร่วมกับคน หรือ Human-Computer Cooperation เพื่อช่วยให้งานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับไต้หวันเอง ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพื่อใช้วิจัยเรื่องปัญหาของ AI ต่อ Supercomputer ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Creative AI เข้ามาทำงานร่วมกับคน ภาคการศึกษาก็มีการนำเรื่อง AI มาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็เริ่มนำ AI มาใช้ยกระดับสังคมหรือแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ เช่น การดูแลและติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ COVID-19 การวิเคราะห์ COVID-19 ตามระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แพลทฟอร์ม AI ของไต้หวันก็สามารถตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวออกไปท่องเที่ยวข้างนอก ทำให้สามารถดำเนินการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที “ผมพยายามเล่าให้เยาวชนที่เข้าร่วมค่าย Creative AI Camp by CP […]

28/04/2021

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซีพี ออลล์เดินหน้าเสริมกำลังกายใจให้แพทย์ พยาบาลรพ.สนาม ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ล่าสุด นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยตัวแทนจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ได้นำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 4,000 แกลอน, น้ำดื่มขนาด 350 มล. จำนวน 9,600 ขวด และสนับสนุนเบเกอร์รี่ มูลค่ารวมกว่า 2.67 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับคณะแพทย์และพยาบาลในสังกัดเพื่อสนับสนุนการทำงานต่อไป นายวิชัย จันทร์จริยากุล เผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้คณะแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเพื่อดูแลผู้ป่วยตลอด […]

27/04/2021

ซีพี ออลล์ ลุยขับเคลื่อน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” น้อมถวายแอลกอฮอล์-เครื่องวัดอุณหภูมิ-น้ำดื่ม ให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคม

ซีพี ออลล์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมกับให้การสนับสนุนทุกทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ในวัด  โดย ซีพี ออลล์ ได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ ประเดิมที่แรก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง” ล่าสุดซีพี ออลล์ ได้ประสานความร่วมมือกับกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลล์เจล และน้ำดื่มสะอาด ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ และเจ้าคณะภาคต่างๆ […]

26/04/2021

ซีพี ออลล์เดินหน้าคนไทยไม่ทิ้งกันมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.สนามในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เฟส 3 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปาะบาง โดย ซีพี ออลล์ จะมุ่งเน้นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี […]

24/04/2021