ศรัทธาพาสุข (ตอนที่ 1) 18 ก.ย. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 18 ก.ย. 2564 ศรัทธาพาสุข (ตอนที่ 1) 18 ก.ย. 64

28/09/2021

ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 2) 5 ก.ย. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 ก.ย. 2564 ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 2) 5 ก.ย. 64

28/09/2021

ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 1) 4 ก.ย. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 4 ก.ย. 2564 ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 1) 4 ก.ย. 64

28/09/2021

ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 2) 29 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 ส.ค. 2564 ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 2) 29 ส.ค. 64

17/09/2021

ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 1) 28 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 ส.ค. 2564 ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 1) 28 ส.ค. 64

17/09/2021

กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 2) 22 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 ส.ค. 2564 กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 2) 22 ส.ค. 64

24/08/2021

กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 1) 21 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 ส.ค. 2564 กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 1) 21 ส.ค. 64

24/08/2021