เข็มทิศชีวิต (ตอนที่1) 25 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 25 เม.ย. 2563 เข็มทิศชีวิต (ตอนที่1) 25 เม.ย. 63

08/05/2020

ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่1) 28 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 มี.ค. 2563 ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่1) 28 มีค. 63

02/04/2020

ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่2) 29 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 มี.ค. 2563 ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่2) 29 มีค. 63

02/04/2020