Contact Us

ติดต่อเรา

  >  ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven

โทร 0-2826-7744

ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล์

7-Eleven ช่วยสร้างอนาคตจากพนักงาน จนกลายมาเป็นเจ้าของร้านจนถึงทุกวันนี้