ซีพี ออลล์ รับรางวัล “Best Investor Relations Officer (Large Cap) in South East Asia”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นิตยสาร  IR Magazine จัดงาน IR MAGAZINE FORUM & AWARDS SOUTH EAST ASIA ที่ Singapore Exchange (SGX) ประเทศสิงคโปร โดย ผู้บริหารระดับสูง และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ จากบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค South East Asia รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานนี้ คุณจิราพรรณ ทองตัน ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศให้ได้รับตำแหน่ง “Best Investor Relations Officer (Large Cap) in South East Asia” นอกจากนี้แล้ว ซีพี ออลล์ยังได้รับการเสนอชื่อรอบสุดท้ายในรางวัล “Best in Country”

อีกทั้งในงานนี้ คุณจิราพรรณ ทองตัน ได้ขึ้นเวที บรรยาย และเสวนา ในหัวข้อ “ Straight from heads of IR: Doing more with less, investor targeting and measuring performance” ร่วมกับ Head of Investor Relations อีก 2ท่าน จากบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ ด้วย

อนึ่ง IR Magazine เป็นนิตยสารที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากกลุ่มการลงทุนทั่วโลก มาปีกว่า 25ปีแล้ว โดย IR Magazine Forum & Awards เป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุดสำหรับการมอบรางวัลงานด้านลงทุนสัมพันธ์