หอการค้าไทย จับมือ ม.หอการค้าไทย และ ซีพี ออลล์ ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ผ่านระบบออนไลน์

หอการค้าไทยจับมือเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนา SMEs เติมองค์ความรู้ พร้อมสร้างโอกาสการเข้าสู่ Modern Trade บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือ SMEs ต่างก็ได้รับผลจากวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งทำให้เกิดการชะลอตัวในภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ในไตรมาส 2/2563 ติดลบ 12.2% โดยเฉพาะตัวเลขสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันมีความน่ากังวลอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการล็อกดาวน์ในไตรมาส 1 ที่มีอัตราการว่างงานเพียง 1% หรือประมาณ 4 แสนคน พุ่งสูงขึ้นเป็น 8 แสนคน หรือ 1.95% ทั้งนี้ จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นภายใน 6 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ ธุรกิจ SMEs อาจมีการปลดคนงานสูงถึง 2 ล้านคน

“หอการค้าไทยมิได้นิ่งนอนใจ และได้พยายาม หาหนทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมาโดยตลอด แต่ด้วยภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศต่าง ๆ เป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศ ดังนั้น การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศจึงเป็นทางออกที่สามารถทำได้ดีที่สุดในขณะนี้” นายภูมินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ หอการค้าไทยพยายามผนึกกำลัง กับเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ มากมาย ภายใต้แนวคิด “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่” อาทิ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมไทยเที่ยวไทย ซึ่งเป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว การจัดงานแฟร์ร่วมกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยนำเสนอสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การจัดทำโครงการสิทธิประโยชน์หอการค้าทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมส่วนลดสินค้าและบริการต่าง ๆ จากเครือข่ายสมาชิก / การจัดงานสัมมนามองอนาคต “กีฬาและมหกรรมมวลชนเพื่อสุขภาพทั้งกาย–ใจ กับการ Restart ครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด–19” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำคู่มือการปฏิบัติ
ในการดำเนินธุรกิจที่ปลอดภัยและยั่งยืนในลักษณะ Next Normal มาตรฐานจาก WHO ไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น

ความร่วมมือในวันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะร่วมดำเนินโครงการ TCC Online Training และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะร่วมดำเนินโครงการ Business Accelerator เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับ SMEs ยิ่งไปกว่านั้น ภาคแรงงานที่อยู่ระหว่างการหางานทำใหม่ รวมถึง SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ยังจะได้มีโอกาสในการตรวจสอบตนเอง ทั้งในด้านความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัว เพื่อขยายสู่ช่องทางตลาดใหม่ ๆ ทั้งในด้านตลาดออนไลน์ หรือ Modern Trade ต่าง ๆ รวมไปถึงการเสริมองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะวิกฤต เพื่อให้ตนเองพร้อมสำหรับการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า ความร่วมมือส่งเสริม SMEs ในวันนี้ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยทางภาคทฤษฎี เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ TCC Online Training ซึ่งเป็นการออกแบบ Business idea ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน และมีคลังองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ SMEs สามารถเข้ามาเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการ Workshop ซึ่งเป็นการเรียนรู้พร้อมกับการจำลองสถานการณ์จริง ในส่วนของภาคปฏิบัติ

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้เข้ามาร่วมดำเนินโครงการ Business Accelerator ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Online ให้สามารถรับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงในผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะขยายตลาดสู่ Modern Trade และเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์มีความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ Modern Trade รับไปพิจารณาได้ ก็จะมีทีม Merchandise จากกลุ่มบริษัท ซี พี ออลล์เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา ช่วยแนะนำการพัฒนาเป็นรายผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงจนพร้อมสู่โอกาสในการเจรจาการค้ากับ Modern Trade ในอนาคต

“หอการค้าไทยตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SMEs เป็นอย่างมาก ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นสิ่งที่กระทบกับภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ หอการค้าไทยจึงพยายามหาทางออกให้กับผู้ประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการสร้างและเติมเต็มองค์ความรู้ ต่อยอดด้วยการสร้างโอกาส สร้างช่องทางใหม่ ๆ เพื่อการฟื้นตัวของธุรกิจในอนาคต” นายพลิษศร์ กล่าว

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะร่วมดำเนินโครงการ TCC Online Training เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านชุดหลักสูตรองค์ความรู้ที่ทางโครงการฯ จัดทำขึ้นตามกระแสสถานการณ์ของเศรษฐกิจ และสภาวะต่าง ๆ ในปัจจุบัน ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ และมีคลังองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ SMEs สามารถเข้ามาเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการรับรองจากทางโครงการฯ เป็น Professional Certificate ให้กับผู้ที่ผ่านในแต่ละหลักสูตรฯ ซึ่งสามารถนำไปเป็นเอกสารยืนยันความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษจากหอการค้าไทย และสิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ความร่วมมือกับหอการค้าไทย ภายใต้โครงการ Business Accelerator ในครั้งนี้ได้ใช้โมเดลนำร่องของซีพี ออลล์ ที่ใช้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ และมีกระบวนการประเมินผลิตภัณฑ์รับทราบจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของหอการค้าไทย และพันธมิตร ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ และผลักดันสู่โอกาสในการเจรจาการค้าในช่องทาง Modern Trade

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save