จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ซีพี ยั่งยืน จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

  >  News   >   จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ซีพี ยั่งยืน จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เพื่อความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและท้องทะเลไทย จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ซีพี ยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในเกาะเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จัดกิจกรรมเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมงาน พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกิจกรรมพร้อมแจกถุงผ้า เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกบนเกาะ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 

จิตสาธารณะหมู่เกาะเภตรา