ซีพี ออลล์เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบแอลกอฮอล์เจล ให้มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

  >  News   >   ซีพี ออลล์เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบแอลกอฮอล์เจล ให้มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

 

 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ถวายแอลกอฮอล์เจล 70% จำนวนรวม 2.2 ล้านบาท แด่ พระราชปฏิภาณโกศล, รศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพระสงฆ์ ภายในงาน “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้