ซีพี ออลล์ มอบเงินล้านบาทแรกให้กับโรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดาร จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2

  >  News   >   ซีพี ออลล์ มอบเงินล้านบาทแรกให้กับโรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดาร จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2

“ขอบคุณลูกค้าที่ไม่รับถุง” นายทัพพ์เทพ จิระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธีระสิทธิ์ เตียมคำ รองผู้จัดการทั่วไป , นายเปี่ยมศักดิ์ เอื้อมอัมพร , นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ตัวแทน STORE PARTNER เป็นตัวแทนซีพี ออลล์ มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดารแห่งแรก โรงพยายาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมี น.พ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น พร้อมด้วยปลัดอำเภอเวียงแก่น , นายกอบต. , นายกเทศมนตรี และผู้บริหารของโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล

 

 

 

 

มอบเงิน-77-จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายศุภฤกษ์ ปักเขตานัง ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยนายปัณณธร เต็งเที่ยง ตัวแทน STORE PARTNER  ได้เป็นตัวแทนซีพี ออลล์ มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี น.พ.กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่มอบโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในชุมชนหรือในถิ่นทุรกันดาร ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ จะเดินสายมอบเงิน 77 ล้านบาท จากโครงการลดวันลุงคุณทำได้ เฟส 2 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนครบ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

 

 

มอบเงิน-77-จังหวัด