ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

  >  News   >   ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย