ทำวัตรเช้า 7 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อาฏานาฏิยสูตร ธชัคคสูตร

  >  News   >   ทำวัตรเช้า 7 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อาฏานาฏิยสูตร ธชัคคสูตร

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 7 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อาฏานาฏิยสูตร ธชัคคสูตร