ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่1) 11 มค. 63

  >  News   >   ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่1) 11 มค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 ม.ค. 2563

ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่1) 11 มค. 63