รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ขอบคุณซีพี ออลล์ ที่สบทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

  >  News   >   รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ขอบคุณซีพี ออลล์ ที่สบทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

หลังจากที่ ซีพี ออลล์ ได้เดินหน้ามอบเงินบริจาคในโครงการ “ลดวันละถุง..คุณทำได้” ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน  1,000 ,0000 บาท ให้แต่ละโรงพยาบาล  ซึ่งทางโรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเงินบริจาคจากโครงการนี้และได้นำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ , เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร ฯลฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกคน  โดยโรงพยาบาลได้นำไปส่งมอบให้อสม. , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ทางนายแพทย์นพพล ธาดากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานุมาน ได้ส่งหนังสือขอบคุณมายัง ซีพี ออลล์ ที่ได้มีส่วนช่วยสมทบทุนบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้

 

ซีพี-ออลล์สบทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์