Everyday Say No To Plastic Bags ซีพี ออลล์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

  >  News   >   Everyday Say No To Plastic Bags ซีพี ออลล์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

 

ซีพี ออลล์ ขานรับนโยบายรัฐ รวมพลัง ร่วมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติก ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณสุปราณี สีนวลน้อย รองผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทน ซีพี ออลล์ ร่วมงานพร้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 75 แห่งทั่วประเทศ  ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก ในงาน Everyday Say No To Plastic Bags ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์  เพื่อนับถอยหลังในการงดให้บริการถุงพลาสติกในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารในตลาด , ห้างสรรพสินค้า , ศูนย์การค้า , ร้านสะดวกซื้อ และส่งเสริมความร่วมมือในการลดปริมาณขยะต้นทาง  โดยเฉพาะขยะจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน