ครบรอบ 24 ปี โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (ตอน 1) ออกอากาศ 7 พ.ย. 2020

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 7 พ.ย. 2563

ครบรอบ 24 ปี โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (ตอน 1) ออกอากาศ 7 พ.ย. 2020