ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่1) 9 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 9 พ.ค. 2563

ตามร่องรอยคัมภีร์พระมาลัยที่กรุงวาติกัน (ตอนที่1) 9 พ.ค. 63