ธรรมสัญจรพระพุทธเจดีย์คีรีเขต (ตอน 1) 14 พ.ย. 2020

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 14 พ.ย. 2563

ธรรมสัญจรพระพุทธเจดีย์คีรีเขต (ตอน 1) 14 พ.ย. 2020