รักโลก รักตัวเอง (ตอนที่2) 17 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 17 พ.ค. 2563

รักโลก รักตัวเอง (ตอนที่2) 17 พ.ค. 63