สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่2) 24 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 24 พ.ค. 2563

สิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์ (ตอนที่2) 24 พ.ค. 63