หนทางบรรลุธรรม (ตอนที่ 1) 11 ก.ย. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 ก.ย. 2564

หนทางบรรลุธรรม (ตอนที่ 1) 11 ก.ย. 64