เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 26 เม.ย. 2563

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63