แค่เข้าใจเรา ก็เข้าใคนทั้งโลก (ตอนที่ 1) 24 ตค. 2020

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 24 ต.ค. 2563

แค่เข้าใจเรา ก็เข้าใคนทั้งโลก (ตอนที่ 1) 24 ตค. 2020