“คนไทยไม่ทิ้งกัน” รพ. เกาะกูด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับองค์กร หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายแพทย์วิสัยทัศน์ รัตนวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย, ชุดตรวจ ATK และ ยาฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จาก นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเกาะกูด จ.ตราด ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยทุกคน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ “รีไซเคิล” เพื่อคัดแยกวัสดุ “รีไซเคิล”

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยพันธมิตรจาก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อําพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จํากัด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด ร่วมส่งมอบ “ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล” ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อต่อยอดโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ พร้อมกับเปิดให้บริการธนาคารขยะ ในการช่วยแยกขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สำหรับครั้งนี้ […]

28/03/2022

สานต่อ “เด็กสุรินทร์ กินดี มีสุข” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ปั้นเมนูโภชนาการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

หลังจากที่ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จัดโครงการ “เด็กสุรินทร์ กินดี มีสุข” กิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่ดีสำหรับเด็กวัย 6-12 ปี ให้กับโรงเรียนแนวชายแดน จ.สุรินทร์ ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.พนมดงรัก และ อ.สังขะ โดยนำร่อง 10 โรงเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมโภชนาการให้แก่แกนนำนักเรียนจากทั้ง 10 โรงเรียน และในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ขอสานต่อโครงการผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เมนูสร้างสรรค์ อาหารกลางวันเด็ก” ให้กับผู้ประกอบอาหาร และคุณครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน  นำทีมโดย คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม Workshop โภชนาการด้านอาหาร การทำอาหาร และออกแบบเมนูแสนอร่อยให้กับเด็กๆ โดยทีมเชฟของเซเว่น อีเลฟเว่นและคุณครูของแต่ละโรงเรียนมาช่วยกันออกแบบเมนูสำหรับเด็กซึ่งในอนาคตจะส่งมอบเมนู และวัตถุดิบที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้รับความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง จนนำไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภค และได้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ […]

23/03/2022

ซีพี ออลล์ มอบทุนปี 2565 รวม 10,300 ทุน มูลค่ากว่า 864 ล้านบาท ต่อเนื่องปีที่ 17

“เพราะการศึกษาคือประตูสู่อนาคตที่ดี ซีพี ออลล์ มุ่งหวังอยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติ มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความฝันและมีความหวังอันสดใส จึงมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม สำหรับนำไปสร้างฝัน วาดอนาคตที่ต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ” นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  กล่าวว่า  ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต ตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยในในปี 2565 นี้ […]

22/03/2022

ซีพี ออลล์-เซเว่น วางเป้าพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเยาวชน เดินหน้าปั้นโรงเรียนต้นแบบ 4 ด้าน ภายใต้โรงเรียน CONNEXT ED

ซีพี ออลล์ เดินหน้าพัฒนา “โรงเรียนต้นแบบ” 4 ด้าน ไอซีทีและวิชาการ-วิชาชีพ-เกษตร-สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ชูความสำเร็จ 4 โรงเรียนเด่น ห้องเรียน AI-ร้านกาแฟสร้างอาชีพ-Young Smart Farmer-ต้นกล้าไร้ถัง บูรณาการหลักสูตรกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขยายผลสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างรายได้ยั่งยืน เล็งขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถัง เพิ่มเติมอีกกว่า 200 โรงเรียน ภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ หวังต่อยอดการสร้างโอกาสเยาวชนควบคู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รษก) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  (CONNEXT ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นดูแลและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บริษัทยังคงพยายามต่อยอดให้โรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Best Practice สามารถพัฒนาขึ้นมาจนเป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือ School Model ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านไอซีทีและวิชาการ 2.ด้านวิชาชีพ 3.ด้านการเกษตร และ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดต้นแบบที่โรงเรียนต่างๆ ทั้งในและนอกโครงการ CONNEXT ED สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน […]

18/03/2022

ซีพี ออลล์เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาส ขยายผลสู่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับสังคมและชุมชนต่อเนื่อง ล่าสุด โครงการ Giving Space : เปิดพื้นที่สร้างโอกาส ดำเนินการส่งมอบพื้นที่หน้าร้าน 7-Eleven สาขาเลียบบายพาสพัทยา (ฟาร์มจระเข้) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สังกัดมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อวางจำหน่ายสินค้าประเภทผักสด ซึ่งปลูกโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมด้วยคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ คณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก 

18/03/2022

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 12 เชิดชูคนดี ศิลปิน-ดารา และสื่อสารมวลชน ช่วยเหลือสังคมดีเด่น

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564” เพื่อเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น เพื่อสนับสนุนแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการนำเสนอประเด็นที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ โดยในปีที่ 12 นี้มอบรางวัลในสาขา “ช่วยเหลือสังคมดีเด่น” ต้องยอมรับว่าในช่วงโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดปรากฎการณ์ซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นวิกฤติต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ ส่วนอีกฝากฝั่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความมีเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อกัน หลายท่านไม่นิ่งเฉย หลายท่านรีบออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ลังเล ซึ่งความเมตตา ความเสียสละ ความช่วยเหลือ ทั้งด้านแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจ ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของความดี ของคนดี ทางคณะผู้จัดจึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกท่านที่จะขึ้นรับรางวัลในลำดับต่อไป […]

03/03/2022

บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว​ ริมคลองลาดพร้าว ลงนามร่วมกับซีพี ออลล์​ ต่อยอดโมเดลลดขยะอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์กลับสู่ชุมชน

นายสุขุม อังอนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง (MOU) “ชุมชนไร้ถัง” ระหว่าง นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการ สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ นางสาว วรรณิศา หงันเปี่ยม ประธานชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ดูแลโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” หนึ่งในโครงการต้นแบบภายใต้โครงการ CONNEXT ED CP ALL พร้อมเปิดให้บริการธนาคารขยะ และศูนย์จัดการขยะชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชน และสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืน ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

24/02/2022

เซเว่นฯ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรม “เด็กสุรินทร์ กินดี มีสุข” เสริมทักษะด้านโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนขอบชายแดน

เพราะการได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และเจริญเติบโต ไม่เพียงแต่การรับประทานอาหารเท่านั้น การให้ความรู้ทางโภชนาการก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียน เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรม “เด็กสุรินทร์ กินดี มีสุข” กิจกรรมอบรมเสริมทักษะด้านโภชนาการให้แก่น้องๆ นักเรียนที่อยู่ขอบชายแดนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.พนมดงรัก และ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยนำร่อง 10 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่ดีสำหรับเด็กวัย 6-12 ปี โดโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาลวก อ.พนมดงรัก , โรงเรียนบ้านละเอาะ อ.พนมดงรัก , โรงเรียนบ้านคะนา อ.สังขะ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.สังขะ และโรงเรียนบ้านอังกอล อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยมี คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น […]

22/02/2022