ซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ตามโครงการบุญนิธิแก่โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” สนับสนุนโดยโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น จากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วย ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงนำมาสู่โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” อันเป็นความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ และโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น โดยการนำเงินบริจาคจากแสตมป์ที่ลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศร่วมบริจาคมารีโนเวทห้องน้ำเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โอกาสนี้ คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงสัญลักษณ์ลั่นกลองสะบัดชัยส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสุภษร เยาวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และนางพรทิพา เกิดสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง […]

17/02/2024

ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ครั้งที่ 3

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปิยะวรารมย์ 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และคุณราตรี สุภาษิต ผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ 3 บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณจินตนา ใจเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและชุมชน โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง

16/02/2024

ซีพี ออลล์ ส่งมอบห้องน้ำใหม่ สร้างสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียน โรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) ในโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น

9 กุมภาพันธ์ 2567 คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” สนับสนุนโดยโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น จากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ และโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น โดยนำเงินบริจาคจากแสตมป์ที่ลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ร่วมบริจาค มารีโนเวทห้องน้ำเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย “สำหรับห้องน้ำใหม่ที่โรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) ซีพี ออลล์ ได้ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง รวม 18 ห้อง โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ พร้อมระบบระบายอากาศ แสงสว่าง และระบบน้ำที่เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำอย่างสะดวกสบาย ถูกสุขอนามัย “ซีพี ออลล์ หวังว่าโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” […]

13/02/2024

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3 สร้างสรรค์การเรียนรู้การฝึกอบรม แก่เยาวชนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3” ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน และคุณครูจำนวน 23 คน พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และมี คุณณัฐธยาน์  ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ  ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม […]

09/02/2024

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แก่เยาวชนกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญา ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 52 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 42 คน และคุณครูจำนวน 10 คน พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด […]

08/02/2024

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ครั้งที่ 2/2567

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปิยะวรารมย์ 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณเพ็ญศรี น้อมกล่อม ผู้จัดการฝ่าย บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมี คุณเกรียงไกร รื่นเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆ เยาวชนในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง

30/01/2024

ซีพี ออลล์ขยายผลโครงการ “เปิดพื้นสร้างโอกาส” แห่งที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space แห่งที่ 13 โดยมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ม.พฤกษา 30 จังหวัดนนทบุรี แก่ชมรมสตรีพิการจังหวัดนนทบุรี สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี, คุณนรินทร์ จันทิม ที่ปรึกษาชมรมสตรีพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ซีพี ออลล์ได้เริ่มดำเนิน โครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส เมื่อปี 2563 โดยประสานความร่วมมือกับสำนักปฏิบัติการ จัดสรรพื้นที่หน้าร้านแก่องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ นำมาสู่การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป […]

29/01/2024

ซีพี ออลล์จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ซีซัน 2

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และชมรมศิลปะกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภูมิเวท ซอย 15 จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณนพรัตน์ น้ำผุด ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมี คุณสุนทรี บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า  โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง

24/01/2024

“ซีพี ออลล์” และ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ร่วมหารือแนวดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเยาวชนและสิ่งแวดล้อม

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือแนวดำเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนและภาษาเขมร ฯลฯ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ  ประกอบด้วย รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร วลีรัตน์ มันทุราช อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร และ อ.นิรันดร คำนุ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ยังได้เข้าพบปะ ให้ข้อคิดคำแนะนำ และให้กำลังใจ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร อีกด้วย

21/01/2024

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save