ซีพี ออลล์จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ซีซัน 2

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และชมรมศิลปะกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภูมิเวท ซอย 15 จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณนพรัตน์ น้ำผุด ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมี คุณสุนทรี บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า  โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชนโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง

24/01/2024

“ซีพี ออลล์” และ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ร่วมหารือแนวดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเยาวชนและสิ่งแวดล้อม

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือแนวดำเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนและภาษาเขมร ฯลฯ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ  ประกอบด้วย รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร วลีรัตน์ มันทุราช อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร และ อ.นิรันดร คำนุ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ยังได้เข้าพบปะ ให้ข้อคิดคำแนะนำ และให้กำลังใจ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร อีกด้วย

21/01/2024

ซีพี ออลล์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือกับ คุณคมสัน ณ รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ผู้บริหาร และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาเขมร รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาเขมรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนขยายผลสู่โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในอนาคต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

11/01/2024

อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือชุมชนสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ น้ำท่วม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มีจิตสาธารณะ ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ ต่างก็เป็นสมาชิกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยประชาชนของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยทุกท่าน  โดยในปี 2540 เป็นต้นมา ซีพี ออลล์ ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับชุมชน สังคม ราชการ และกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนช่วยเหลือน้ำดื่มให้กับนักดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ อีกทั้งบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัย จึงได้จัด “โครงการ Hero เชิดชูอาสาสมัครกู้ภัย” เพื่อเชิดชูยกย่องตอบแทนความดีให้กับกู้ชีพและกู้ภัย โดยส่งมอบและสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยให้กับหน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงยังมีโครงการช่วยเหลือเงินสนับสนุนให้กับกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งดูแลบุตรหลานของกู้ชีพ กู้ภัย ที่เสียชีวิต โดยล่าสุดได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” ระหว่าง กับ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) […]

11/01/2024

ซีพี ออลล์ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน”

คุณสนธยา  หวังศิริเวช Managing Director CP ALL (Cambodia) และคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกันเป็นประธานมอบรางวัลแก่เยาวชนชาวกัมพูชา รวม 4 คน ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “โครงการซีพี ออลล์ สานสัมพันธ์สองแผ่นดินกัมพูชา-ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปาง นัท รองรัฐเลขาธิการ กระทรวงข่าวสาร ประเทศกัมพูชา และ Ms. Ek-on Kunacharoen, Minister, Royal Thai Embassy in Phnom Penh, Cambodia เป็นสักขีพยาน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 30001 Chroy Changvar กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา การประกวดคลิปวิดีโอวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “โครงการซีพี ออลล์ สานสัมพันธ์สองแผ่นดินกัมพูชา-ไทย” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี […]

27/12/2023

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ “ซีพี รีเทลลิงค์” จัดโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ และเครื่องปั่นสมูทที แก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมี คุณดำรงชัย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการรถขายกาแฟเคลื่อนที่ของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟแก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 30 คน อันเป็นการดำเนินงานในโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพวิชาชีพกาแฟแก่กลุ่มเปราะบาง นำมาสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป

10/12/2023

ปิดศึก “หมากล้อมลุยไถ” 2023 “พีซีจี” คว้าแชมป์ปีที่ 2 ติดต่อกัน รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

หลังจากที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพีเอฟ) และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) จัดการแข่งขันหมากล้อมศึกลุยไถ ระหว่าง ซีพีเอฟ และ พีซีจี 2023 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมพีซีจี สามารถเอาชนะซีพีเอฟได้ 12 ต่อ 10 กระดานรับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ส่วนทีมซีพีเอฟ รับเงินรางวัล 150,000 บาท โดยในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันมี นายดิษฐพร ดีวัฒนกุล กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผู้แทนนายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย นายศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เพอร์เฟค […]

03/12/2023

ซีพี ออลล์ ร่วมสืบสานปณิธานความดี “ซีพี ออลล์ ทำดีตามคำสอนพ่อ” ประจำปี 2566

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม “ซีพี ออลล์ ทำดีตามคำสอนพ่อ” ประจำปี 2566 กิจกรรมดีๆ ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในงานมีพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระสงค์จำนวน 9 รูป จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญร่วมกัน โดยมี คุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมงาน ในงานเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นประธานเปิดกรวย วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

01/12/2023

ซีพี ออลล์ พาชม “ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุอัปไซเคิล

ซีพี ออลล์ พาชม “ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุอัปไซเคิล ต่อยอดความสำเร็จการสร้างเครือข่ายจัดการขยะ สู่โมเดลหนุนรายได้โรงเรียน-ชุมชนยั่งยืน  ซีพี ออลล์ เดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนภายใต้ CONNEXT ED ต่อเนื่อง พาชมโมเดล “ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อยอดความสำเร็จโรงเรียนตัวท็อปด้านการจัดการขยะ สู่การสร้างร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุรีไซเคิล-อัปไซเคิล อาทิ หลังคาจากกล่องนม โต๊ะเก้าอี้จากถุงนม เคาน์เตอร์ร้านจากเยื่อกระดาษ พร้อม Green Equipment และ Green Packaging ใช้วัสดุเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ภาชนะย่อยสลายได้ หวังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการขยะ สร้างรายได้-สร้างทักษะอาชีพกลับสู่โรงเรียน-ชุมชนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จการสร้างอีโคซิสเท็มเครือข่ายจัดการขยะ เตรียมขยายโมเดลกรีนคาเฟ่ กรีนทอยเล็ท กรีนฟิลด์ สู่ทุกภูมิภาค  นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา […]

22/11/2023

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save