สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบผลิตภัณฑ์การ์เดี้ยน เติมกำลังใจบุคลากรการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบผลิตภัณฑ์การ์เดี้ยน จาก บริษัท ออลล์ การ์เดี้ยน จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ เพื่อใช้ในภารกิจดูแลผู้ป่วย และเติมกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์การ์เดี้ยน และสินค้าคุณภาพยอดนิยมในเอเชีย ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ALL ONLINE และร้านออนไลน์ของแบรนด์การ์เดี้ยน ร้านสุขภาพ ความงามอันดับหนึ่งจากสิงคโปร์ โดยมี นางคิม เต็ง เอน กรรมการผู้จัดการ และ ภญ.จริยาพร ไตรทิพย์เจริญชัย ผู้อำนวยการด้านธุรกิจและการปฏิบัติการ บริษัท ออลล์ การ์เดี้ยน จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นอีกส่วนหนึ่งในการยืนหยัดเคียงข้างสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ของซีพี ออลล์ 

โดย ออลล์ การ์เดี้ยนได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาด มาให้การสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำหรับผู้ป่วยตั้งแต่กลุ่มทารกแรกเกิด ผู้ป่วยเด็กเล็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี และผู้ป่วยเด็กโตอายุ 3-15 ปี นอกจากนี้ยังมีชุด Happy Gift ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ซึ่งเสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19