“โครงการโรงเรียนไร้ถัง” โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณครูสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนโรงเรียนฯ เข้ารับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการโรงเรียนไร้ถังจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

โดยโครงการโรงเรียนไร้ถัง ภายใต้โมเดลต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ ที่สามารถร่วมกันปั้นโมเดลจัดการขยะในโรงเรียนจาก 15 ตัน เหลือ 2 กก.ต่อเดือน ถือเป็นโครงการปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ร่วมกันลดปริมาณขยะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสำเร็จเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนและยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ภายใต้นโยบาย 7 GO GREEN มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยายเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชนไร้ถัง ผ่านแนวคิดการจัดการ 3 ขั้นตอนอันได้แก่ 1.ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก (Single use plastics) 2.คัดแยกและจัดการวัสดุออกจากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมวลรวม จนเข้าสู่สภาวะ “ไร้ถัง” และ 3.การขยายองค์ความรู้พร้อมทั้งต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งดำเนินการไปได้แล้วกว่า 153 โรงเรียนในปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายผลเพิ่มเป็น 400 โรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์แก่ บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี 2561 – 2563 รวมทั้งสิ้น 67 รายการ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 ด้านคือ 1.ด้านการเกษตรของชุมชน 2.ด้านการศึกษาของชุมชน 3.ด้านสาธารณสุขของชุมชน 4.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6.ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save