“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับองค์กร หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ล่าสุด ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  ผู้แทนบริษัทมอบ แอลกอฮอล์เจล, หน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน มูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านบาท ให้กับ นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยทุกคน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป