ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 6

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส” ต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสนสาย1 (หาดวอนนภา) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการมี คุณมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ และคุณรสกร ประกอบสุข  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกันเป็นประธานเปิด พร้อมทั้ง คุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี