“ซีพี ออลล์” รวมพลังทำดีเพื่อสังคม หนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ รวมพลังทำดีเพื่อสังคม สนับสนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำคณะจิตอาสา จิตสาธารณะและศิษยานุศิษย์ ปลูกต้นไม้มงคลและร่วมกันปลูกต้นยางนาจำนวน 1,000 ต้น ภายใต้ โครงการ “ปลูกป่า-ปลูกธรรม” ณ สุชาดาสิกขาลัย คลอง 14 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ภายในงาน ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ ร่วมเสริมกำลังกว่า 50 คน เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า-ปลูกธรรม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยลงพื้นที่ปลูกต้นไม้มงคลและต้นยางนา ร่วมกับศิษยานุศิษย์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ตอกย้ำถึงนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (7 Go Green)

สำหรับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ วางเป้าทำหน้าที่ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ ในด้านอาสาสมัครและการทำกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง