ลาวาธรรม (ตอนที่ 1) 21 พย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 พ.ย. 2563

ลาวาธรรม (ตอนที่ 1) 21 พย. 63