คิดจะสู้ อย่าอยู่แค่นี้ (ตอนที่1) 21 มีค. 63

  >  ข่าวสาร   >   คิดจะสู้ อย่าอยู่แค่นี้ (ตอนที่1) 21 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 มี.ค. 2563

คิดจะสู้ อย่าอยู่แค่นี้ (ตอนที่1) 21 มีค. 63