กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นในการพัฒนาและการบริหารจัดการทางด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights: UNGP) สิทธิพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรในการมุ่งเป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข โดยกำหนดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร 15 เป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals: SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 หลักการ (United Nations Global Compact: UNGC) ทั้งยังมุ่งดำเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวปฏิบัติสำหรับบรรรษัทข้ามชาติขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) หลักกากำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก กิจกรรมเพ่อรับทราบมุมมอง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาลำดับประเด็นความสำคัญ การพัฒนานโยบาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทวิเคราะห์ประเด็กด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ครอบคลุมการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขและรดับผลกระทบที่เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และระดับความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ โดยมี ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Matrerial Topics) ได้แก่ 1.ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต 2.แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล) 3.การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 4.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5.ประสิทธิภาพการใช้พลังานและทรัพยากร 6.การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 7.การจัดการของเสียและอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืน 8.การสร้างคุณค่าทางสังคม และการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ 9.การเสริมสร้างสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน สังคม (Social) เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่หลากหลายต่อสังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งด้วยการกำกับดูแลที่ดี เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงเพื่อคุณค่าให้บุคลากรในองค์กรร่วมบรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

ปณิธานองค์กร : ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”


พันธกิจสู่ความยั่งยืน

 • บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับการยอมรับทั้งในและระดับสากล
 • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก
 • สร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

Sufficiency
Economy
CPG Values /
Our Way
TQM /
CP Excellence
The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP
Domestic & International Regulations & STD

องค์ประกอบความยั่งยืน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

5 Core Competencies

7 Values

11 Leadership

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า