สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร


ยุทธศาสตร์ธุรกิจ… เติบโตจากจุดแข็ง ตอบรับวิถีชีวิตใหม่และสังคมดิจิทัล

ในปี 2565 ปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง ภาคธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ ภายหลังจากการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับบริบทความท้าทายจากปัจจัยลบ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อหรือต้นทุนค่าพลังงานที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 14 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ หากแต่ทุกฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างสุดความสามารถ เตรียมพร้อมเป็นอย่างดี รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และสร้างการเติบโตจากจุดแข็งที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการ ประโยชน์และความสะดวกของผู้บริโภคที่ดำเนินไปบนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ ยังรักษาความเป็นผู้นำมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่น และด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจ และการบริโภค ทำให้บริษัทฯ ดำเนินแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายร้านสาขาในแต่ละรูปแบบร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าด้วยการลงทุนขยายแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งในเชิงยุทธศาสตร์

“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”…ผสานความร่วมมือสร้างเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่งยั่งยืน

นอกเหนือจากมิติการขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายผลการเจริญเติบโตนี้ไปยังสังคมและชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศไทยและจะขยายสู่ประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจต่อไปเป็นการสร้างโอกาสการขายที่มีศักยภาพในทุกช่องทาง ทั้งที่ร้านสาขาหรือระบบออนไลน์ ผลักดันให้ยอดขายเติบโตบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เครือข่ายคู่ค้า SMEs มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อันเป็นผลจากการที่เราสามารถทำงานร่วมกันและผสานความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสรรสร้างเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า มุ่งสู่ “วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม” เกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงานปี 2565 กลับมาเติบโตอีกครั้ง…ฐานะทางการเงินมรเสถียรภาพและมั่นคง

ในด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ในภาพรวม แต่ละกลุ่มธุรกิจทั้งรายได้และกำไรกลับมาเติบโตอีกครั้งในปีนี้ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาค บริษัทฯ มีรายได้รวม 852,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 13,272 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง  และมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กลับมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1 เท่า เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ 


วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน…เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข 

ปี 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่โดดเด่น จากการที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรทั้งระดับประเทศและสากลในความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  สร้างฐานรากขององค์กรผู้นำที่เติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง อีกทั้งยังดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI กลุ่ม World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และยังได้รับเกียรติจาก S&P Global คัดเลือกให้เป็นองค์กรเดียวของโลกที่ได้รับการประเมินในระดับเหรียญทอง (Gold Class) ในกลุ่ม Food & Staples Retailing ใน The Sustainability Yearbook 2022 อีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risks) ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประเมินปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ A ในการจัดระดับ MSCI ESG Ratings ในปี 2565   

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บริษัทฯ ขอขอบคุณ พนักงานทุกคน คู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจที่ดีเสมอมา ทำให้เราสามารถฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่งเติบโตอีกครั้ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ปณิธาน ”ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” บนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ “ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร” เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา 

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า