ซีพี ออลล์ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก ASIAMONEY นิตยสารการเงินชั้นนำที่มีผู้อ่านมากสุดในภูมิภาคเอเชีย

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก ASIAMONEY นิตยสารการเงินชั้นนำที่มีผู้อ่านมากสุดในภูมิภาคเอเชีย

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผู้นำด้านการปลีกในประเทศไทย รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก ASIAMONEY นิตยสารด้านการเงินชั้นนำที่มีผู้อ่านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเภท CONSUMER DISCRETIONARY  และรางวัล CORPORATE GOVERNANCE AWARDS ในโอกาสครบรอบ ASIAMONEY 30 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าและบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

cpall asiamoney

 

 

 

 

จากการจัดอันดับบริษัทยอดเยี่ยมในเอเชียประจำปี 2562 (Asia’s Outstanding Companies Poll 2019) โดยนิตยสาร ASIAMONEY  นิตยสารด้านการเงินชั้นนำที่มีผู้อ่านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  ปรากฎว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลที่ 1 ในกลุ่มประเภท Consumer Discretionary โดยการจัดอันดับในครั้งนี้มีเกณฑ์การพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ในหลากหลายมิติ อาทิ ผลประกอบการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ความน่าเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุน การสร้างสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักลงทุน ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้จัดการกองทุน, นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน, นายธนาคาร, และตัวแทนจากกลุ่มสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (RATINGS AGENCIES) จำนวน 824 คน ในภูมิภาคเอเชียร่วมลงคะแนนโหวต และในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ASIAMONEY ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล CORPORATE GOVERNANCE AWARDS เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผลโหวตในการจัดอันดับองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

นายธานินทร์  บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า  ความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติมากที่สุด ตลอดจนการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายกลางและย่อยในการเป็นช่องทางจำหน่าย รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสอดรับกับความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อม รณรงค์เรื่องการเชิญชวนคนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งในด้านการจ้างงาน การดูแลและพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน ตามปณิธานองค์กรที่ว่า ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับสังคม