ซีพี ออลล์ ส่งต่อนโยบายความยั่งยืนสู่คู่ค้า

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ ส่งต่อนโยบายความยั่งยืนสู่คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ซีพี ออลล์ จึงได้จัดประชุมชี้แจงจริยธรรมและแนวทางปฎิบัติทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Supplier Code Of Conduct and Guideline) เพื่อส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการนำพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจเติบโตคู่กับซีพี ออลล์ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลโดยมี คุณสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทนจากบริษัทคู่ค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมงานกว่า 400 คน ณ โรงแรมแมนดาริน(สามย่าน) ถือเป็นการผนึกกำลังกับคู่ค้าในการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน