ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก! ด้วย Green packgaging ที่เซเว่น อีเลฟเว่น

  >  ข่าวสาร   >   ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก! ด้วย Green packgaging ที่เซเว่น อีเลฟเว่น

                วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกๆ ปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั่วโลกต่างรณรงค์ให้ทุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา ซึ่งทาง ซีพี ออลล์ มีโครงการ 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชม.มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดใช้ถุงพลาสติก,การสร้างร้านที่ประหยัดพลังงาน ใช้ Solar roof,ชั้นวางที่ใช้ไฟ LED ประหยัดพลังงาน เป็นต้น รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

                 ล่าสุดมี Green packaging ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ “แก้วรักษ์โลก” แก้วกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้กับเครื่องดื่มกดในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ว่าจะเป็น All Café,7-select,Slur pee,Gulp  ซึ่งตอนนี้เริ่มขยายไปตาม โรงพยาบาล,มหาวิทยาลัย,เกาะที่ท่องเที่ยวต่างๆ และกำลังขยายสาขาเรื่อยๆ นอกจากแก้วรักษ์โลกแล้วยังมีบรรจุภัณฑ์อย่างอื่นที่เปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่าง เช่น

แก้วรักษ์โลก แก้วกระดาษย่อยสลาย

ถุงกระดาษ

ถุงผ้า

จุดกดรับหลอดเอง

หลอดห่อกระดาษ

ไม้คนกาแฟ