ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

  >  ข่าวสาร   >   ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย