ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ปราจีนบุรี-อุตรดิตถ์-นครนายก-นครพนม

  >  ข่าวสาร   >   ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ปราจีนบุรี-อุตรดิตถ์-นครนายก-นครพนม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี , โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก และโรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม รวม 50 จังหวัด 50 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

 

 

 

โดยโรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ 47  ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง เป็นผู้รับมอบ และมี นายวิรัตน์ ชูแก้ว ผู้จัดการฝ่ายมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์, นางทับทิม ไพเราะ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.ปราจีนบุรี และ นางสาววรรณรัตน์ บุญยืน ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลที่ 48 โดยมี นายแพทย์เบญจวุฒิ ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน  เป็นผู้รับมอบ และมี นายนิวัฒน์ พันธ์ทรัพย์ ผู้จัดการเขต บมจ. ซีพี ออลล์, นางจงกลทิพย์ จารุจรัสพงศ์ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ และ นางสาวทยานันท์ ปัญญายงค์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก เป็นโรงพยาบาลที่ 49 โดยมี นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา  เป็นผู้รับมอบ และมี นายปรีชา วรรณสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์, นายไพฑูรย์ เทพด้วง ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.นครนายก และ นายสามารถ เจริญกิจภัณฑ์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม เป็นโรงพยาบาลที่ 50 โดยมี นายแพทย์ไพศาล พลโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร เป็นผู้รับมอบ และมี นางอรวรรณ์ เรือนสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางเรณู กัตติยะบุตร ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.นครพนม และ นางสาววศินี แก่นจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป