อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เดินทางถึงเชียงราย-ปทุมธานี-สระแก้ว-ชัยภูมิ

  >  ข่าวสาร   >   อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เดินทางถึงเชียงราย-ปทุมธานี-สระแก้ว-ชัยภูมิ

ซีพี ออลล์ขอเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ต่อเนื่อง ล่าสุดส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ จ.เชียงราย , โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี ,  โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ จ.เชียงราย เป็นโรงพยาบาลที่ 54 โดยมี นายแพทย์นพปฎล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ รับมอบ พร้อมด้วย นางสาวปรานิกุล ขำหรุ่น ผู้จัดการเขตพิเศษ บมจ. ซีพี ออลล์ และ นายคุณากร อินทจักร์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลที่ 55  โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ รับมอบ พร้อมด้วย นางสาวนฤมล เขียวแกร รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาวญาณีนาถ เชิงกลาง ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และนางพัชรี ลาภผลทวียิ่ง ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว เป็นโรงพยาบาลที่ 56 โดยมี นายแพทย์สุกฤษฎิ์ เลิศสกุลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง รับมอบ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ชูแก้ว ผู้จัดการฝ่ายมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์ , นางมณีนุช หลักคำ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.สระแก้ว และ นายธนพัฒน์ เพ็ชรรัตน์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่ 57 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  รับมอบ และมี นายสุรพงษ์ เสรีวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นายวรยุทธ์ ชัยวิรัตนะ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ นางสาวพัทธนันท์ เล็กสันติกุล ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป