อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 เดินทางถึง ลำปาง-นครสวรรค์-หนองบัวลำภู ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

  >  ข่าวสาร   >   อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 เดินทางถึง ลำปาง-นครสวรรค์-หนองบัวลำภู ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง , โรงพยาบาลแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และโรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

 

 

โดยโรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง เป็นโรงพยาบาลที่ 37 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นผู้รับมอบ และมี นายศุภชาติ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากซีพี ออลล์ ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ 38  โดยมี นายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางชิสา ครุฑหลวง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์ , นางสาวจันทร์จิรา ลิ้มโชติกุล ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลที่ 39 โดยมี นายแพทย์รวมพล  เหล่าหว้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางจารุณี เปานาเรียง ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู และ นายอิทธิวัฒน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป