เซเว่นฯ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เดินทางถึง เพชรบุรี-สตูล-อุดรธานี

  >  ข่าวสาร   >   เซเว่นฯ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เดินทางถึง เพชรบุรี-สตูล-อุดรธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , โรงพยาบาลควนกาหลง จ.สตูล  และโรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี

 

 

 

โดยโรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ 40  ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์จตุภูมิ นีละภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ นามทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายมณฑล  บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาวสุภัทนิภา อุ๋ยตระกูลนางสาวสุภัทนิภา อุ๋ยตระกูล ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.เพชรบุรี, นางเพชรี กิจพ่วงสุวรรณ และ นางมลฤดี กิจพ่วงสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลควนกาหลง จ.สตูล เป็นโรงพยาบาลที่ 41 โดยมี แพทย์หญิงนันทิกานต์ อุบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนกาหลง เป็นผู้รับมอบ และมี นางอาอีฉ๊ะ บิลเส็ม รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางปฏิมา รัตนเนนย์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลที่ 42 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นผู้รับมอบ และมี นายสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาววรินทร มกรานุรักษ์ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.อุดรธานี , นางสาววรรณธนา ปีตธวัชชัย และ นางลัดดาวัลย์ สมบัตินัน  ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป